Category Archives: git examples

git commands

By | September 27, 2015

add new user in gitolite: * cd /tmp/ * git clone git@git-host:gitolite-admin where: git – git-user, git-host – address or hostname of server, gitolite-admin – repo name * ssh-keygen -t rsa .pub – keep on server side. * cp /some/where/new_user_key.pub /tmp/gitolite-admin/keydir * git add keydir * git commit * git push create new repositories: *… Read More »